Παρά τα οφέλη και τις διευκολύνσεις που η κοινωνία μας οφείλει στην τεχνολογική εξέλιξη, δεν τίθεται αμφιβολία σχετικά με το πλήθος των κινδύνων που ελλοχεύουν εξαιτίας των ραγδαίων ρυθμών ανάπτυξής της. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων έχει υπάρξει πολλές φορές δίαυλος για την πραγματοποίηση εγκληματικών ενεργειών, κατά τις οποίες διακυβεύεται ένα σημαντικό κομμάτι των προσωπικών ελευθεριών μελών της κοινωνίας, όπως είναι η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, η καταπάτηση του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής και η διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των τελευταίων αποτελούν τα γενετικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από εξουσιοδοτημένους κάθε φορά φορείς του τομέα της υγείας (δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, εργαστήρια, κέντρα υγείας και ούτω καθεξής), η ενδεχόμενη παράνομη αναπαραγωγή και διαρροή των οποίων συνιστά καταπάτηση των προσωπικών δεδομένων και, ως εκ τούτου, όπως θα σας συμβουλεύσει και ο δικηγόρος σας, επιφυλάσσει έννομες συνέπειες. Η ανανέωση της σχετικής νομοθεσίας, μάλιστα, έχει τεράστιο αντίκτυπο στη δομή και τη λειτουργία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αυξημένη ζήτηση για δικηγόρους με κατάρτιση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο, με την πάροδο των χρόνων, διασφαλίστηκε ένα υψηλό επίπεδο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων

Δεδομένου ότι σχετικές παραβιάσεις ανά τα χρόνια οδήγησαν, με τη σειρά τους, σε φαινόμενα όπως διακρίσεις σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα και κοινωνικό στιγματισμό, η αναπόφευκτη αναγκαιότητα για την ανάπτυξη ενός θεσμικού πλαισίου όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων πήρε, σταδιακά, νομική υπόσταση, αρχικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και, εν συνεχεία, στην εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρειάστηκε να εναρμονίσουν τις πρακτικές τους με τις κοινοτικές επιταγές. Μία σειρά νόμων που συγκεκριμενοποιεί έννοιες σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα έκανε την εμφάνισή της στη χώρα μας το 1997, με γνώμονα την προστασία της κοινωνίας από την αθέμιτη επεξεργασία και διαρροή προσωπικών δεδομένων. Έτσι, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται, πλέον, να απευθυνθούν σε εξειδικευμένο δικηγόρο και, εν συνεχεία, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη ή στην εγχώρια ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να δικαιωθούν μετά από μία καταπάτηση των προσωπικών τους δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Θα έχετε παρατηρήσει πως, εδώ και κάποια χρόνια, το σύνολο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε μέσω διαφόρων προγραμμάτων για περιήγηση στο διαδίκτυο, σας παράσχουν πληροφόρηση αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούν και απαιτούν τη σχετική σας συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους μάρκετινγκ. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ευρέως γνωστό ως GDPR, που εισήλθε στη ζωή μας ώστε να συγκεκριμενοποιήσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και να διευκρινίσει ζητήματα που προκύπτουν από τη ραγδαία άνοδο της τεχνολογίας και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Πολλοί, μάλιστα, δικηγόροι, ειδικεύονται στο συγκεκριμένο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που τους επιφορτίζει με υψηλό επίπεδο κατάρτισης για να ανταποκριθούν σε υποθέσεις παραβιάσεων των προσωπικών δεδομένων πολιτών. Ένας σωστά καταρτισμένος δικηγόρος θα σας ενημερώσει σχετικά με τη διασφάλιση του δικαιώματός σας για εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή έννομου συμφέροντος τρίτων, νομική αξίωση που αρκετοί πολίτες αγνοούν.

Η ακριβής έννοια των προσωπικών δεδομένων

Κατάλληλος για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη φύση και τις αξιώσεις κάθε παραβίασης είναι οποιοσδήποτε δικηγόρος διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση πάνω στα προσωπικά δεδομένα. Η νομική προσέγγιση των προσωπικών δεδομένων, πάντως, τα διακρίνει ως το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με πτυχές του προσώπου και της ζωής ενός ατόμου, συστατικά στοιχεία, δηλαδή, που συνθέτουν τον πυρήνα της ταυτότητάς του. Ορισμένες από τις εν λόγω πτυχές είναι οι εξής:

 • Η φυλετική και εθνοτική του προέλευση.
 • Οι πολιτικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις.
 • Το όνομά του.
 • Η επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Ο τόπος διαμονής του.
 • Η συνδικαλιστική του δραστηριοποίηση.
 • Η κοινωνική και ερωτική του ζωή.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με την υγεία και το ιστορικό του με την κοινωνική πρόνοια.
 • Η οικογενειακή του κατάσταση.
 • Η ηλικία του.
 • Τα κοινωνικά και φιλοσοφικά του φρονήματα.
 • Το ποινικό του μητρώο, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων ποινικών διώξεων και νομικών προβλημάτων.

Ορισμένα από τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα και, επομένως, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και διαφύλαξή τους. Ως αποτέλεσμα, η παραβίαση αυτών έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα απέναντι στο νόμο.

Πότε υπάρχει κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα

Ο νόμος αναγνωρίζει τόσο το δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό τομέα, ως πεδία μέσα στα οποία συντρέχουν πολλαπλές πηγές κινδύνου για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ορίζοντας την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως την αθέμιτη επέμβαση στη σφαίρα της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία ορίζει πως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διατήρηση, η αποθήκευση και η τροποποίηση προσωπικών δεδομένων επιτρέπονται μόνο υπό σαφείς και συγκεκριμένες περιπτώσεις, διατάσσοντας πως τα παραπάνω πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνον ύστερα από την ελεύθερη, σαφή και ειδική συγκατάθεση του άμεσα ενδιαφερόμενου και κατόπιν εκτενούς πληροφόρησής του, με την προϋπόθεση πως η απόσπαση της συγκατάθεσής του είναι νόμιμη και δεν αντιτίθεται στα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που δε συντρέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πιθανότατα πρόκειται για περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων και, συνεπώς, καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε ειδήμονα δικηγόρο που ειδικεύεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως ορίζει ο GDPR, έτσι ώστε να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα και τις αξιώσεις σας.

Πότε η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη

Ένας καταρτισμένος δικηγόρος είναι ικανός να προβεί στη διαπίστωση αν η διαρροή προσωπικών σας πληροφοριών, πράγματι συνιστά παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων. Πέραν τούτου, η υψηλή εξειδίκευση ενός δικηγόρου θα σας φανεί χρήσιμη ως προς την έγκυρη ενημέρωσή σας, σχετικά με το αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, στη διαπίστωση της οποίας έχετε προβεί, πραγματοποιείται νομίμως και, κατ’ επέκταση, δε συρρέει έννομες συνέπειες. Για κάθε πτυχή της κοινωνίας, εξάλλου, ο νόμος ορίζει συγκεκριμένους, εξουσιοδοτημένους υπεύθυνους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, καθορίζοντας αυστηρά τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την αποφυγή της διαρροής προσωπικών δεδομένων, τις έννομες συνέπειες που εγείρονται σε περιπτώσεις παραβίασης και τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες το νομικό πλαίσιο γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων αίρεται, που συνήθως αφορούν στην προφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων, τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και τον έλεγχο σκοπιμότητας.

 

Αναζητήστε δικηγόρους και δικηγορικά στη Λάρισα στον επαγγελματικό οδηγό της πόλης.