Με την προθεσμία αποστολής των φορολογικών στοιχείων φορέων και λογιστηρίων επιχειρήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να εκπνέει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, η έναρξη της περιόδου εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων πραγματοποιείται αρκετά νωρίτερα, σε σχέση με τα περασμένα έτη. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία της φορολογικής δήλωσης τα τελευταία χρόνια ακολουθεί πανομοιότυπους κανόνες, με ανεπαίσθητες τροποποιήσεις, οι ιδιαίτερες συνθήκες που διανύουμε ελέω πανδημίας, έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή ορισμένων σπουδαίων διαφοροποιήσεων, που αφορούν τόσο σε φυσικά, όσο και σε νομικά πρόσωπα.

Και ενώ στόχος αποτελεί η περάτωση κάθε διαδικασίας που απαρτίζει τη φορολογική εκκαθάριση ατόμων και επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του Μαΐου, ως σταθερή προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης στο Δημόσιο, όπως πιθανότατα έχετε ενημερωθεί από το λογιστή σας, παραμένει η 31η Ιουλίου του 2022. Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά σε όσα ισχύουν και αλλάζουν φέτος σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δίνοντας έμφαση σε όλα τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξετε, έτσι ώστε η φορολογική σας δήλωση να είναι καθ’ όλα νόμιμη και ομαλή.

Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων, με την επιλογή αυτή να πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είτε από τα εκάστοτε άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε από τον εξουσιοδοτημένο από αυτά λογιστή ή φοροτεχνικό. Η ΑΑΔΕ ήδη προέβη στη διευκρίνηση ορισμένων ερωτήσεων, προκειμένου να διευκολύνει τόσο τη δική σας εξυπηρέτηση, όσο και το έργο των λογιστών και φοροτεχνικών που για ακόμα μία χρονιά έχουν επωμιστεί αμέτρητες αιτήσεις φορολογούμενων. Καθορίστηκε, παραδείγματος χάρη, πως τα τέκνα στις ξεχωριστές δηλώσεις αναφέρονται ως εξαρτώμενα μέλη αμφότερων γονέων, ενώ συγκεκριμενοποιήθηκε κάθε επιμέρους λεπτομέρεια που αφορά στα περιουσιακά στοιχεία.

Προσυμπληρωμένοι κωδικοί στο έντυπο

Ένα σύνολο από προσυμπληρωμένους κωδικούς είναι ίσως η σπουδαιότερη διαφορά ανάμεσα στα έντυπα Ε1 και Ε2 της φορολογικής δήλωσης του 2022, συγκριτικά με εκείνα παλαιότερων ετών. Ο λόγος για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς δεν είναι άλλος από την πανδημία του Covid-19 και των μηχανισμών στήριξης των πληγέντων από αυτή: στα παραπάνω έντυπα θα συμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ οι κωδικοί με τα αποκτηθέντα από τους φορολογούμενους ενοίκια του έτους 2021, που, βάσει των μέτρων στήριξης των πολιτών, ήταν μειωμένα κατά μεγάλο ποσοστό λόγω της αναστολής της λειτουργίας ενός τεράστιου αριθμού επιχειρήσεων.

Δαπάνες, ηλεκτρονικές αποδείξεις και αφορολόγητο

Όπως θα έχετε ενημερωθεί από το λογιστή ή φοροτεχνικό σας, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται διαδικτυακά (e-banking και ούτω καθεξής) και με πλαστικό χρήμα (πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και άλλα), απαιτείται να ανέρχονται στο 30% του συνολικού ετησίου εισοδήματος κάθε φορολογούμενου, προκειμένου να επιτευχθεί το πολυπόθητο αφορολόγητο και, έτσι, να μην επιβληθεί στο φορολογούμενο επιπλέον φόρος της τάξης του 22% επί του υπολειπόμενου ποσού πληρωμών. Στις εν λόγω δαπάνες τίθεται το ανώτατο όριο των 20.000 ευρώ, ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως διάφορες νομοθετημένες εξαιρέσεις που εφαρμόστηκαν εκτάκτως την περασμένη χρονιά λόγω πανδημίας δε θα ισχύσουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2022. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των δικαιούχων επιστροφής φόρου πρόκειται να είναι σημαντικά μειωμένος, ενώ η επιβολή του συγκεκριμένου φόρου αναμένεται να είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Σημειώνεται πως, από το μέτρο των ηλεκτρονικών αποδείξεων που επανήλθε φέτος, εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, όσοι φορολογούμενοι ξεπερνούν την ηλικία των 70 ετών, τα άτομα με αναπηρία πέραν του 80%, οι κάτοικοι μη τουριστικών χωριών και νησιών με πληθυσμό έως 500 και 3.100 κατοίκων αντιστοίχως, καθώς και οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία.

Μη εισπραχθέντα εισοδήματα

Για μία ακόμη χρονιά, τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται από μισθούς και συντάξεις θα βρίσκονται προσυμπληρωμένα στη φορολογική μας δήλωση, χωρίς να δίνεται στο φορολογούμενο η δυνατότητα τροποποίησης κάποιου ποσού είτε από εκείνον, είτε από το λογιστή ή φοροτεχνικό του. Σε περίπτωση, λοιπόν, που, σύμφωνα με τη φορολογική σας δήλωση, φαίνεστε να έχετε εισπράξει εισόδημα το οποίο παρ’ όλα αυτά δεν έχει καταβληθεί, η επικοινωνία με τον εργοδότη σας προκειμένου εκείνος να προβεί σε τροποποίηση του εγγεγραμμένου στο Taxisnet εισοδήματός σας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση. Αν, πάλι, ο εργοδότης δε φανεί συνεργάσιμος, επικοινωνήστε με το λογιστή ή φοροτεχνικό σας, προκειμένου αυτός να σας ενημερώσει σχετικά με την πραγματοποίηση φορολογικής δήλωσης με επιφύλαξη.

Μη καταβληθέντα ενοίκια

Η ιδιάζουσα κατηγορία των εισοδημάτων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στη φορολογική δήλωση, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί, δεν αφορά μόνο στις συντάξεις και τους μισθούς. Τουναντίον, έχει να κάνει και με ποσά τα οποία προκύπτουν από ανείσπρακτα ενοίκια από πλευράς των φορολογούμενων. Αν, παραδείγματος χάρη, ένας φορολογούμενος εκμισθώνει ένα ακίνητο που βρίσκεται υπό τη νόμιμη κυριότητά του, αλλά για οποιονδήποτε λόγο, δεν εισπράττει το συμφωνηθέν αντίτιμο, οφείλει να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να αποφύγει την επιβολή πρόσθετων φόρων. Πρέπει, επομένως, προτού υποβάλει τη φορολογική του δήλωση και, ιδανικά, κατόπιν συνεννόησης με το λογιστή ή φοροτεχνικό του, να αποφύγει τη φορολόγηση με την αποστολή εξωδίκου προς τον ενοικιαστή του ακινήτου.

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, ο ΕΝΦΙΑ της επικείμενης φορολογικής εκκαθάρισης πρόκειται να είναι μειωμένος για περίπου 5 εκατομμύρια φορολογουμένων, μείωση η οποία, σύμφωνα με υπολογισμούς, θα περιορίσει τη συνολική είσπραξη που θα εισέλθει στα ταμεία του Δημοσίου από τον ΕΝΦΙΑ κατά 920 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το 2018. Με έναν αριθμό που ξεπερνά τους 400.000 φορολογούμενους, οι οποίοι, βάσει των εισοδηματικών τους κριτηρίων, ανήκουν στη μεσαία οικονομική τάξη, να δικαιούνται έκπτωση φόρου, ο ΕΝΦΙΑ θα μπορεί να καταβληθεί σε 10 δόσεις, με τις διευκρινήσεις επ’ αυτού να έπονται. Σχετικά με την οριστικοποίηση της ρύθμισης των δόσεων του ΕΝΦΙΑ στην πλατφόρμα του Taxisnet, πάντως, δύναται να σας ενημερώσει ο λογιστής και φοροτεχνικός σας.

Τεκμήρια διαβίωσης

Ο κίνδυνος της επιβολής περαιτέρω φορολόγησης με βάση τα κριτήρια διαβίωσης επανέρχεται στη φετινή φορολογική δήλωση. Όπως θα σας ενημερώσει και ο λογιστής ή φοροτεχνικός σας, οι απαλλαγές του περασμένου έτους από τον τεκμαρτό προσδιορισμό της φορολογίας του εισοδήματος θα υπολογιστούν εκ νέου στη φετινή εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, με βάση τις αξίες που ίσχυαν μέχρι και το τέλος του 2021. Ο φόρος εισοδήματος, ως εκ τούτου, θα συνυπολογίζει τόσο το δηλωμένο από τον κάθε φορολογούμενο ετήσιο εισόδημα, όσο και παράγοντες όπως οι δαπάνες διαβίωσης. Οι τελευταίες συνίστανται αφενός στην κατοχή και χρήση κατοικιών, αυτοκινήτων, αντικειμένων πολυτελείας όπως σκάφη, πισίνες και αεροσκάφη και ούτω καθεξής, και αφετέρου στις δαπάνες που προκύπτουν από την απόκτηση των προαναφερθέντων τεκμηρίων, από την πραγματοποίηση δωρεών και από την αποπληρωμή δανείων.

 

Αναζητήστε λογιστές και φοροτεχνικούς στη Λάρισα στον ηλεκτρονικό οδηγό της πόλης.