Βρες: Που:

Δήμος Λάρισας

 • Δημαρχείο
 • Δημαρχιακή Αυτοδιοίκηση
 • Δημοτική Αστυνομία
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός
 • 2413500210
 • 2410564200 / 2410255555
 • 2410680204
 • 1ο ΚΕΠ: 2413500023-29
 • 2ο ΚΕΠ: 2410284575
 • 2410537070 / 2410537073-4

2018-2021 © ALL RIGHTS RESERVED / POWERED BY PAVLA S.A.