Τόσο τα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο και οι διάφορες κωμοπόλεις και χωριά ανά την ελληνική επικράτεια, είναι γεμάτα από παλαιά κτίσματα, που πολύ συχνά εμφανίζουν ορισμένες φθορές, δυσλειτουργίες και διάφορα άλλα προβλήματα. Ηλεκτρολογικά θέματα όπως η υπερκατανάλωση ενέργειας, ζημιές στην ύδρευση και την αποχέτευση, καθώς και στατική ανεπάρκεια και διαβρώσεις τοίχων είναι από τα πλέον συχνές φθορές που ενδεχομένως να εμφανιστούν σε ένα παλαιό κτίριο. Η ανακαίνιση ενός τέτοιου παλαιού κτιρίου συνιστάται, έτσι ώστε οι εν λόγω φθορές να αποκατασταθούν, τα πρωτόκολλα ασφάλειας να επανακτηθούν, η κατανάλωση ενέργειας να μειωθεί και το σπίτι να επανέλθει σε μία εύρυθμη και φυσιολογική λειτουργία. Πολλές φορές, πάντως, δε συντρέχει κανένας από τους παραπάνω λόγους, αλλά η ανακαίνιση του σπιτιού πραγματοποιείται περισσότερο για λόγους αισθητικής, παρά για λόγους λειτουργικότητας. Εν ολίγοις, η ανακαίνιση του σπιτιού στην πρώτη περίσταση αποτελεί επιθυμία, ενώ στη δεύτερη περίσταση αποτελεί αναγκαιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η ανακαίνιση ενός σπιτιού, ιδιαίτερα αν πρόκειται για παλαιό κτίσμα, είναι διαδικασία πολύπλοκη και ενίοτε πολυέξοδη, που προϋποθέτει την εξεύρεση των κατάλληλων συνεργατών (μηχανικών, ηλεκτρολόγων, αρχιτεκτόνων, διακοσμητών εσωτερικών και εσωτερικών χώρων και ούτω καθεξής). Ας δούμε μερικά σημεία στα οποία πρέπει να δώσετε έμφαση, για να έχετε μία επιτυχημένη ανακαίνιση σπιτιού.

Τι θα χρειαστείτε έτσι ώστε να είστε καλυμμένοι από νομικής άποψης;

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης (γνωστής και ως πολεοδομικό γραφείο) κρίνεται αναγκαία, ένα 48ωρο πριν τη διενέργεια εργασιών όπως απλές διασκευές του χώρου του σπιτιού σας. Σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του σπιτιού, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε την άδεια της πολεοδομίας, όπως ορίζει το άρθρο 48 του νόμου 4178/2011. Η έκδοση άδειας για την πραγματοποίηση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται, εφόσον η εσωτερική διαρρύθμιση του σπιτιού σας πρόκειται να μεταβληθεί. Το γραφειοκρατικό κομμάτι της ανακαίνισης ενδέχεται να σας ταλαιπωρήσει, αφού περιλαμβάνει αρκετές επισκέψεις στην Πολεοδομία, έως ότου εξασφαλίσετε τα απαραίτητα έγγραφα.

Πόσο διαρκεί μία ανακαίνιση σπιτιού;

Η ανακαίνιση σπιτιού, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, αποτελεί πολυδαίδαλη διαδικασία, η οποία είναι κάθε φορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του εκάστοτε σπιτιού. Αν και το σύνολο των επιμέρους διαδικασιών της ανακαίνισης και τα όποια προβλήματα ανακύψουν ενδέχεται να παρατείνουν το όλο έργο της ανακαίνισης, ένας σωστός και λεπτομερής προγραμματισμός θα σας παράσχει ένα, κατά το δυνατόν, έγκυρο και ασφαλές χρονοδιάγραμμα. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από το αν η ανακαίνιση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι μερική ή ριζική, αν πρόκειται για ανακαίνιση μόνο των εσωτερικών ή και των εξωτερικών χώρων, αν θα χρειαστούν υδραυλικές εργασίες και αν θα αναβαθμιστεί η ενεργειακή κλάση, ενώ σίγουρα θα επηρεαστεί από παράγοντες όπως το εμβαδόν της κατοικίας σε τετραγωνικά μέτρα, η παλαιότητα του σπιτιού, η ανέγερση τοίχων και προσθήκη νέων δωματίων στο χώρο και πολλά ακόμα.

Ποια στάδια ακολουθεί μία τυπική ανακαίνιση σπιτιού;

Είναι σημαντικό η ανακαίνιση σπιτιού να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα επαγγελματισμό και να δοθεί η πρέπουσα σημασία και έμφαση στις λεπτομέρειες, ούτως ώστε όχι μόνο το αποτέλεσμα να είναι εξ όψεως ικανοποιητικό και καλαίσθητο, αλλά και ποιοτικό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μελλοντικών προβλημάτων, γεγονός που θα σας βοηθήσει να απολαύσετε τη σύγχρονη και καθ’ όλα ασφαλή κατοικία σας. Τα στάδια που ακολουθούνται σε μία τυπική ανακαίνιση σπιτιού είναι τα παρακάτω:

 • Η έρευνα, που αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο της ανακαίνισης σπιτιού, όταν και θα αποφασιστεί κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την ανακαίνιση. Στο εν λόγω στάδιο προκαθορίζονται οι ανάγκες του σπιτιού σας και ένας προϋπολογισμός των χρημάτων που είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, συνάρτηση η οποία, με τη σωστή επαγγελματική καθοδήγηση, θα οδηγήσει σε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα ανακαίνισης.
 • Ο σχεδιασμός, στάδιο που, με βάση τη συνεργασία με το συνεργείο ανακαίνισης που θα διαλέξετε, θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν, τις επιμέρους εργασίες και τα υλικά της προτίμησής σας. Στο εν λόγω στάδιο θα λάβετε μία αρχική εκτίμηση σχετικά με το κόστος και το χρονικό διάστημα της ανακαίνισης του σπιτιού σας.
 • Η προκατασκευή, απαραίτητο στάδιο κατά το οποίο θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις της πολεοδομίας και θα πραγματοποιηθεί τόσο η παραγγελία των απαραίτητων δομικών υλικών που έχετε επιλέξει, όσο και η συγκεκριμενοποίηση του χρονικού διαστήματος που θα χρειαστεί για την ανακαίνιση του σπιτιού.
 • Η κατασκευή, που αφορά στην ανακαίνιση του σπιτιού αυτή καθαυτή, με όλες τις τεχνικές και ποιοτικές λειτουργίες που έχουν προαποφασιστεί από κοινού μεταξύ του εργολάβου και εσάς. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, το αποτέλεσμα της ανακαίνισης του σπιτιού θα αρχίσει να παίρνει μορφή.
 • Το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που απαρτίζουν την ανακαίνιση του σπιτιού. Το εν λόγω στάδιο συνοδεύεται πάντοτε από την επιθεώρηση του αποτελέσματος της ανακαίνισης και τις τυχόν διορθώσεις που ίσως κριθεί αναγκαίο να πραγματοποιηθούν.

Τι περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη ριζική ανακαίνιση σπιτιού;

Η ριζική ανακαίνιση ενός σπιτιού αφορά στην εξ ολοκλήρου ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση κάθε χώρου μίας κατοικίας. Συνήθως αφορά σε σχετικά παλαιά σπίτια, τα οποία, χωρίς την εκπόνηση μιας ριζικής ανακαίνισης, δε θεωρούνται κατοικήσιμα. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις σπουδαιότερες επιμέρους διεργασίες που περιλαμβάνει μία ριζική ανακαίνιση σπιτιού:

 • Αναδιαμόρφωση της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, που αφορά στον ολοκληρωτικό επανασχεδιασμό των εσωτερικών χώρων του σπιτιού, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία νέων δωματίων, με την καθαίρεση παλαιών τοίχων και την ανέγερση νέων. Πρόκειται για σπουδαίο κομμάτι της ανακαίνισης σπιτιού, που οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένο.
 • Στατική ενίσχυση ενός κτιρίου, που αφορά σε ιδιαίτερα παλαιά, και επομένως στατικά ανεπαρκή κτίρια. Η ενίσχυσή τους προηγείται κάθε άλλης εργασίας της ανακαίνισης, ενώ απαιτείται για την εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σταθερού κτίσματος.
 • Αποκατάσταση των φθαρμένων και σαθρών τοίχων του σπιτιού.
 • Ανακαίνιση μπάνιου, διαδικασία ιδιαίτερα εκτενής, καθώς συχνά περιλαμβάνει γκρέμισμα τοίχων, αντικατάσταση απαρχαιωμένων σωληνώσεων με νέες και λειτουργικές, καθώς και τοποθέτηση νέων πλακακιών και επίπλων.
 • Ανακαίνιση κουζίνας, εξίσου εκτενές έργο καθώς περιλαμβάνει, εν ολίγοις, τις ίδιες διαδικασίες με την ανακαίνιση του μπάνιου, με τη διαφορά ότι, συνήθως, θα χρειαστεί μεγαλύτερο αριθμό επίπλων.
 • Επισκευή της στέγης και ενίσχυσή της με υγρομόνωση και θερμομόνωση.
 • Διαμόρφωση του δαπέδου του σπιτιού, διαδικασία χρονοβόρα, καθώς προϋποθέτει την αφαίρεση του προϋπάρχοντος δαπέδου και την αντικατάστασή του με νέο δάπεδο της επιλογής σας.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της ανακαίνισης του σπιτιού;

Η ανακαίνιση ενός σπιτιού αποτελεί εγχείρημα δυσχερές και περίπλοκο, καθώς απαρτίζεται από ένα απέραντο σύνολο διαδικασιών και λειτουργιών και απαιτεί σωστή κατάρτιση και ποικίλες γνώσεις. Τα παραπάνω θα συνδράμουν σε ένα αποτέλεσμα σύγχρονο, λειτουργικό και εξελιγμένο από άποψη τεχνολογίας και ενέργειας, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τόσο το περιβάλλον, όσο και την τσέπη σας. Πρόκειται, αν μη τι άλλο, για έργο που μόνο μία έμπειρη ομάδα επαγγελματιών του εκάστοτε χώρου μπορεί να φέρει εις πέρας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τις ανάγκες σας.

 

Αναζητήστε ειδικούς για ανακαίνιση σπιτιού και καταστήματα για έπιπλα στη Λάρισα στον επαγγελματικό οδηγό της πόλης!